Lars & Line - Cecilie´s hjemmeside - Kasper´s hjemmeside - Nyt -

Copyright© 2001 - 2020

Disse web sites, web-dokumenter, grafik og programmering med dertil hørende indhold er beskyttet af copyright, varemærkeret og de love, der anvendes til beskyttelse heraf.

Du er hermed orienteret om, at enhver uautoriseret anvendelse, distribution, ulovlig adkomst, afsløring af hemmelige oplysninger eller kopiering samt brug af hele eller dele af disse web sites er forbudt, og kan danne grundlag for retsforfølgning efter de højeste straffe de pågældende love tillader. Line & Lars kan beslutte, at sådanne sagsanlæg skal foregå i København, Danmark.

Line & Lars kan skriftligt tillade brug af varemærket, såfremt Line & Lars skriftligt får en forespørgsel herpå. En sådan tilladelse vil ofte være betinget af kildehenvisning.

Med mindre Line & Lars ikke kan acceptere den skriftlige forespørgsel, vil Line & Lars normalt tillade brugen af materialet - så vær venlig at spørge først.

På forhånd tak

Lars & Line - Cecilie´s hjemmeside - Kasper´s hjemmeside - Nyt -